MENY
Sigurimi i Shëndetit Familjar
Sa anëtar të familjes do ti siguroni?
 
Sigurimi Shëndetësorë Familjarë Scardian, ju ofron mbulesën e duhur për gjithë familjen tuaj, me çmim të volitshëm.
 
Duke filluar prej vetëm 22 € në muaj, do të kompenzoheni 100% për shtrirje në spital, dhe atë deri në shumën 50.000 Euro.
 
Mvarësisht nga nevojat e familjes tuaj, mund të zgjedhni mbulimin vetëm për shtrirje në spital apo mbulim të kompletuar që përfshinë edhe trajtime të tjera mjekësore.

Kalkuloni çmimin për sigurimin e shëndetit familjar

Anëtar të familjes
 
Anëtari 1
Anëtari 2
Kodi i Sigurise
refresh
Sigurimi i Shëndetit Familjar 2
0.00 €

Zgjedh Pakon e Sigurimit të Shëndetit

MBULESA SIGURUESE Limiti në € Limiti në % Mbulimi
1
Mbulimi
2
Mbulimi
3
Trajtime Spitalore
Trajtime Spitalore  50,000€ 100%
Dhoma në spital  100%
Shpenzimet e mjekut  100%
Shpenzimet për shfrytëzimin e sallës së operacionit  100%
Kujdesi intensiv  100%
Egzaminimet radiologjike  100%
Shpenzimet Farmaceutike  100%
Shërbimet e Autoambulancës  350€ 100%
Trajtime Ambulantore
Trajtimi Ambulantorë  80%
Shpenzimet për mjekun  80%
Egzaminimet laboratorike  80%
Egzaminimet radiologjike  80%
Kirurgjia ditore  80%
Shpenzimet Farmaceutike  80%
Trajtime Shtesë
Kujdesi për maternitet  1,000€ 1,500€ 2,500€
Trajtimi Dentar  80% deri 100€ 80% deri 200€
Trajtimi Optike (xhamat e syzave)  80% deri 60€ 80% deri 100€
Pajisje ndihmëse për ndëgjim  80% deri 100€ 80% deri 200€
Trajtimi Psikiatrik  80% deri 200€ 80% deri 400€
Territori i mbulimit
RKS, AL, MK, SRB 
TURKEY 

Secila ofertë përfshinë edhe Sigurimin nga Aksidentet Personale pa asnjë kosto shtesë

Me këtë ju i siguroni vetes pagesën e një shume të përgjithshme për mbulimet sipas tabelës së mëposhtme


Mbulesa Siguruese për Limiti në € Limiti në %
Vdekja Aksidentale 10,000€ 100%
Paaftësia e Përkohshme/Pjesërisht 15,000€ Sipas tabelës së shkallës së humbjes fizike
Sigurimi i Shëndetit Familjar 2
Numri i personave të siguruar:
2

Primi
0.00 €
Kësti Mujor
0.00 €

Total Primi Vjetor
0.00 €

Dëshironi të bisedoni me agjent?
Dëshironi ofertën pa blerje?
Sigurimi i Shëndetit Familjar Scardian çmimet mujore
 
Sigurimi i Shëndetit Familjar Scardian çmimet mujore

I/E siguruari/aMbulimi
1
Mbulimi
2
Mbulimi
3
Kryefamiljar - Prej 18 deri 65 vjet22.00€31.00€38.00€
Bashkëshort/e - Prej 18 deri 65 vjet22.00€31.00€38.00€
Fëmijë nën 18 - Prej ditës së parë deri 18 vjet16.00€20.00€24.00€
Fëmijë mbi 18 - Prej 18 deri 28 vjet22.00€31.00€38.00€
Prind - Prej 40 deri 65 vjet32.00€41.00€45.00€
Sigurimi nga Aksidentet PersonalePërfshierPërfshierPërfshier
 
 
Tabela e përfitimeve123
Trajtimi Hospitalorë 
Shërbimet e Autoambulancës
Trajtimi Ambulantorë
Shpenzimet Farmaceutike 
Kujdesi për Lindjen e Fëmijës
Trajtimi Dentar 
Trajtimi Optike (xhamat e syzave) 
Pajisje ndihmëse për ndëgjim
Trajtimi Psikiatrik
RKS, AL, MK, SRB
TURKEY
Aksidentet Personale
 
TERRITORI I MBULIMIT
 
TERRITORI I MBULIMIT

Përfitimet si pasojë apo si rezultat i ndodhjes të ngjarjes së siguruar aksidentale, dhe/apo mbulimi për përkujdesje mjekësore kufizohet në territorin e shteteve në vijim: Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Serbi.

Trajtimi në zonën e mbulueshmërisë jashtë Kosovës bëhet me rekomandim të mjekut specialist dhe mbulon territoret e shteteve në vijim: Shqipëri, Maqedoni, Serbi dhe në rastin e mbulimit 3 edhe në Turqi.

Në raste të një emergjencë mjekësore (gjendje që konstatohet në rast aksidenti, ose fillimi apo përkeqësimi papritmas i një sëmundje të rëndë që rezulton në një gjendje mjekësore që kërcënon në mënyrë të menjëhershme shëndetin, duke kërkuar në këtë mënyrë marrjen e masave mjekësore urgjente. Do të kompensohet vetëm trajtimi mjekësor nga një mjek i përgjithshëm ose mjek specialist ose shtrimi në spital brenda 24 orëve nga ndodhja e ngjarjes që shkakton emergjencën) dhe të jashtëzakonshme apo fatkeqësive (aksidenteve), të cilat ndodhin jashtë territoreve të sipërpërmendura, kujdesi urgjent do të mbulohet në shtetin ku ka ndodhur fatkeqësia.
 
Scardian J.S.C.
Sigurisht, SCARDIAN