MENY
Sigurimi i shtëpisë dhe pronës
Kalkulo çmimin për sigurimin e pronës:
Lloji i ndërtesës
 
Sipërfaqe në m2
 
Oferte Promocionale
 
Scardian, do t'ju kompensojë për dëmet, që ndodhin nga rreziqet si: zjarri, rrufeja, eksplodimi, goditja e mjetit motorik, rënia e drunjve, stuhia dhe rreziqe të tjera.
 
Në rast të vjedhjes së pajisjeve të siguruara, Scardian, i kompenson ato deri në shumën e siguruar.
 
Nëse dikush pëson aksident dhe lëndohet brenda shtëpisë suaj, qoftë familjar, apo mysafir, Scardian, merr përsipër shpenzimet mjekësore për trajtimin e tyre.

Kalkuloni çmimin për sigurimin e pronës

  • 1. Llogarit primin
  • 2. Të dhënat
  • 3. Përmbledhje
  • 4. Pagesa
Lloji i ndërtesës
Komuna
Qyteti / Fshati
Sipërfaqja në m2
E ndërtuar
para vitit 2000
Vlera e Ndërtesës
Vlera e Pajisjeve
Kodi i Sigurise
refresh
KASKO Komplet
0.00 €

Zgjedh Pakon e Sigurimit të pronës

MBULESA SIGURUESE Prona
KOMPAKT
Prona
KOMOD
Prona
KOMPLET
Zjarri dhe rreziqet shtesë 
Thyerja e xhamave 
Shpërthimi i ujit nga Instalimet 
Vjedhja me thyerje 
Përgjegjësia Publike 
Aksidentet Personale 
Prona KOMOD
Shuma e siguruar
0.00 €
Shuma për pajisje
0.00 €

Total Primi Vjetor
0.00 €
10% zbritje
0.00 €
Total Primi për Blerje Online
0.00 €
* Të gjitha çmimet janë me TVSH
* Zbritja vlenë vetëm për blerje online

Maestro MasterCard Visa Visa Electron
Dëshironi të bisedoni me agjent?
Dëshironi ofertën pa blerje?
Ç
 
Ç'është SHUMA E SIGURUAR PËR NDERTESËN?

Është maksimumi i shumës të cilën Scardian e kompenson në rast të dëmtimit të ndërtesës.
Shuma e siguruar për ndërtesë kalkulohet në bazë të vlerës së rindërtimit të ndërtesës.

Ç'është SHUMA E SIGURUAR PËR PAJISJE SHTËPIAKE?

Kjo është maksimumi i shumës të cilën Scardian e heq në rast të dëmtimit, apo vjedhjes së gjësendeve që i keni brenda shtëpisë suaj.

Ç'është PJESA E ZBRITSHME?

Pjesa e zbritshme është shuma në policën e sigurimit të cilën ju e paguani vet në rast të dëmit.
 
Scardian J.S.C.
Sigurisht, SCARDIAN